نیکو تن پوش، برند پوشاک خانگی زنانه، مردانه و بچه گانه، طبقه همکف واحد 16